Godstransport med lastbil

Godstransport med lastbil

Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Vejtransport af farligt gods 2023

440,00 kr.
PÅ LAGER
AR-nr.
278
AntalPris pr. stk. inkl. moms
1-5440,00
6-49410,00
50-99380,00
100-n365,00

Nye tiltag i 15. udgave af Vejtransport af farligt gods

Som noget helt nyt i denne udgave af Vejtransport af farligt gods er Tabel A opsat vertikalt i stedet for horisontalt som i alle tidligere udgaver. Dermed imødekommer vi et stort ønske i markedet.

Desuden har bogen fået en helt ny type spiralryg, der gør det let at bladre i bogen og bukke den om på et opslag.

Håndbogen Vejtransport af farligt gods - Stykgods og tank/tankcontainer indeholder de regler, som skal følges nationalt og internationalt ved transport af farligt gods i emballager som stykgods, med tank eller med tankcontainer.

Bogen er ajourført med reglerne i ADR-konventionen 2023. Den nye bekendtgørelse introducerer bl.a. mængdegrænser for privates transport af fyrværkeri og flaskegas.

Desuden er der sket ændringer i de nationale bestemmelser for vejtransport af husstandsindsamlet affald, der kategoriseres som farligt gods. Dette sker bl.a. for at imødekomme ønsker fra branchen og lette kommunernes indsamling af husholdningslignende farligt affald fra fx husstande og virksomheder.

Bemærk: Der er beklageligvis to fejl i Tabel A ved kolonne 19 og 20, hvor der henvises til kapitel 7 begge steder. Ved kolonne 19 skal der henvises til kapitel 8. Ved kolonne 20 skal der henvises til kapitel 5. Vi beklager fejlen, som vil blive rettet i næste oplag af bogen.

 

Opslag

Håndbogens omslag har praktiske flapper med oversigter over faresedler, sammenlæsningstabel og andre symboler, som chaufføren ofte har brug for hurtigt at kunne slå op.

 

Tjekliste

Sammen med bogen får du en tjekliste, som er en genvej til de oftest anvendte opslag i bogen.

Tjeklisten gennemgår også de vigtigste ting, chaufføren skal huske eller opfylde ved transport af emballeret farligt gods og tanktransport af farligt gods. Tjeklisten kan med fordel opbevares i førerhuset, så den er lige ved hånden, når et spørgsmål skal afklares her og nu.

 

Supplerende materialer

- Opgavesamling (pdf)

Onlinekursus med mere end 200 spørgsmål

 

Bemærk

Tjeklisten er kun et supplement til håndbogen og kan på ingen måde erstatte denne.

Mere information
Kategorier Farligt Gods (ADR), Farligt Gods (ADR), Tanktransport, Transportdokumenter, Lastbil C
ISBN 978-87-7057-780-9
Udgave 15
Sidetal 374
Varetype Bog

Tag(s):

Relaterede varer